Sîn-ngiòng (新娘, Bride) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p fûn-yîn kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke ńg-fông ke chhṳ̂n-fû, nàm-fông chet chhṳ̂n Sîn-lòng.

Sin-ngióng.