Khôi-khí chú sién-tân
Nò-vî

Kongeriket Norge
Kongeriket Noreg

'
Flag of Norway.svg Coat of arms of Norway.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Yit-chhiet vi-liáu Nò-vî
koet-kô: Ja, vi elsker (ngie̍t-oi liá-phién thú-thi)
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationNorway.png
sú-tû O-sṳ̂-liu̍k
Chui-thai sàng-sṳ O-sṳ̂-liu̍k
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Nò-vî-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Nò-vî-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .no
koet-chi thien-fa khî-ho +47

Nò-vî he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá