Siberia Fú (Ho̍k-miàng: Panthera tigris altaica) yu chhṳ̂n-cho Tûng-pet Fú (東北虎), sên-fa̍t chhai Ngò-lò-sṳ̂ Siberia lâu yén-tûng thi-khî, he hien-chhùn sṳ-kie sông chui thai-chak ke Meu-khô thung-vu̍t, khó-yî tha̍t-tó sâm mí chhòng, thí-chhùng sâm-pak kûng-kîn. Kîn-kí thúng-kie muk-chhièn yâ-sâng ke Sî-pak-li-â Fú chṳ́-yû yit-pak ńg-sṳ̍p to si-pak chak.

Siberia Fú.

Sâng-thai fàn-kínPhiên-siá

Fûn-phu thi-vetPhiên-siá

Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sṳ̍t-vu̍tPhiên-siá

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fuPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá