Sandakan he Mâ-lòi-sî-â Sabah tûng hói-ngan ke yit-ke sàng-sṳ, ngìn-khiéu thai-yok sâm-sṳ̍p van-ngìn. Sân-tá-kîn he hien-ngim phu-tsóng Nâ-tuk-sṳ̂-lî Mu-sâ-â-man ke tsṳn-tshṳ kî-thi, tsên-kîn khip-yîn thai-phî ke Hiông-kóng-ngìn to-lòi tso sâng-yi. Kóng-tûng-fa, Hak-kâ-fa (Fi-tsû khiông-khiéu) he tsú-yeu fông-ngièn. Ngièn-khiâng yit-thoi ke Fà-ngìn tû-nèn yung phû-thûng-fa kâu-thàm.

Sandakan.jpg
SandakanLocationMap.PNG

Li̍t-sṳ́編輯

Kîn-tsi編輯

Vùn-fa編輯

Kâu-thûng編輯

馬來西亞各地都有唔少航班飛去山打根市,機場位于市區東北約11公里。由機場去市區的班車運營時間為6:00-21: 30,每10-30分鐘一班,行程15分鐘,票價錢1馬元,出租車約莫需要10-13馬元。如果深夜出租車去市區,車錢在20馬幣左右。沙巴的高速公路可以到去砂拉越模板:Fact亚庇到山打根之間有大巴士往返.


港口編輯

  • 山打根貨櫃港口(Sandakan Port)


Lî-hàng編輯