Samogitia-ngî (žemaitiu ruoda) he Baltic Ngî-chhu̍k ke yit-chúng thu̍k-li̍p ngî-ngièn, khì ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai Lithuania sî-phu ke Samogitia thi-khî. "Samogitia" chhai tông-thi ngî-ngièn ke yi-sṳ̂ chhiu-he "tâi-thi" (低地), hién-sṳ liá yit-chúng ngî-ngièn he Baltic-hói thi-khî ke tâi-thi ngî-ngièn.

Samogitia-ngî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Samogitia-ngî Wikipedia