Samogitia-ngî

Samogitia-ngî (žemaitiu ruoda) he Baltic Ngî-chhu̍k ke yit-chúng thu̍k-li̍p ngî-ngièn, khì ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai Lithuania sî-phu ke Samogitia thi-khî. "Samogitia" chhai tông-thi ngî-ngièn ke yi-sṳ̂ chhiu-he "tâi-thi" (低地), hién-sṳ liá yit-chúng ngî-ngièn he Baltic-hói thi-khî ke tâi-thi ngî-ngièn.

Samogitia-ngî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Samogitia-ngî Wikipedia