Samara (Ngò-ngî: Сама́ра) he Ngò-lò-sṳ̂ Samara-chû sú-fú, Ngò-lò-sṳ̂ thi-liuk thai sàng-sṳ, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 1,054 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 466 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 1,164,685-ngìn. 1586-ngièn kien-li̍p.

Samara.
Samara Vûn-chông
Samara.
Samara.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá