Sî-Liòng (西涼, 400-ngièn --421-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet chṳ̂-yit. Kiong-vet chhai kîm-ha Chûng-koet Kâm-sok sî-phu khi̍p Sîn-kiong phu-fûn.

Kiûn-chú lie̍t-péuPhiên-siá