Ńg-fù Sṳ̍p-liuk-koet

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ̍p-liuk-koet)

Ńg-fù Sṳ̍p-liuk-koet (五胡十六國, 304-ngièn-439-ngièn), he Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông ke yit-thon sṳ̀-khì. Pet-fông kok-chhu̍k ke nui-sái chho-sṳ̀n ngiàm-chhung ke mìn-sâng kîn-chi sún-sṳt.

Làm-set vì Ńg-fù Sṳ̍p-liuk-koet fam-vì.