Séu-kîm-yen

Séu-kîm-yen (小金縣) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Â-pa Chhong-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 5,571 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 80,000-ngìn.

Séu-kîm-yen ke vi-é.
Séu-kîm-yen.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯