Rostov-on-Don (Ngò-ngî: Росто́в-на-Дону́) he Ngò-lò-sṳ̂ Rostov-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô nàm-phu 1,073kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 354 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 1,089,261-ngìn. 1796-ngièn kien-li̍p.

檔案:MkalIopfRsE.jpg
Rostov-on-Don.
Rostov-on-Don Vûn-chông
Rostov-on-Don.
Rostov-on-Don.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá