Punjabi-ngî (Punjabi-ngî Gurmukhi sṳ-mû: ਪੰਜਾਬੀ, Shahmukhi sṳ-mû: پنجابی, Yîn-vùn: Punjabi fe̍t Panjabi) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî. Punjabi-ngî thi̍t-sû ke he, thi-yit, yû-sâng-thiàu; thi-ngi, he Nyâm-chho̍k-ngî. Punjabi-ngî yu fi fûn-vì Sî Punjabi-ngî, Lehnda (ਲੇਹੰਦਾ) fe̍t Lahnda (ਲਹਿੰਦਾ) lâu Tûng Punjabi-ngî. Siraiki lâu Hindko thûng-sòng ya pûn sṳ-vì Punjabi-ngî ke fông-ngièn.

Punjabi-ngî thi-khî.

Punjabi-ngî chú-yeu liù-thûng yî Yin-thu ke Punjab lâu Pakistan ke Punjab só-yî sṳ́-yung ke ngî-ngièn, ya-he Yin-thu Punjab ke kôn-fông ngî-ngièn. Kì ya liù-thûng yî lìn-khiûn ke Yin-thu Haryana, Himachal Pradesh lâu Delhi. Tông Yin-thuPakistan chhai 1947-ngièn fûn-lie̍t sṳ̀, Punjab thi-khî, khì vùn-fa lâu ngî-ngièn ya pûn su yáng-hióng. Yîn-chhṳ́, Punjab ke ngî-ngièn lâu vùn-fa ya sṳ̀n-vì thûi-thûng lióng-koet fò-phìn kâu-vông ke yit-thai thûng-li̍t.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Punjabi-ngî Wikipedia