Himachal Pradesh

Himachal Pradesh (Yin-thi-ngî: हिमाचल प्रदेश, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Himachal Pradesh) he Yin-thu pet-phu ke yit-ke pâng, phî lièn Chûng-koet Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî. Kâi pâng kôn-fông ngî-ngièn vì Yin-thi-ngî. Chhiòn-kin su̍k-yî hí mâ là ngâ sân-khî, hì-hèu vûn-fò, than Tûng-kui hòn-lâng. Sú-fú Shimla chên he Yîn-su̍k Yin-thu ke ha tû [en]. Kîn-chi yî Nùng-ngia̍plî-yû ngia̍p vì-chú, sṳ̀n-sán súi-kó.

Himachal Pradesh.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯