Provence-sén

Provence-sén he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thi-khî, kú-thoi sṳ̀ he Kú Lò-mâ ke yit-ke hang-sén, phì-lì Thi-chûng-hói, lâu Yi-thai-li chiap-yòng.

Provence-sén .
Provence-sén Vûn-chông
Provence-sén .
Banon lavande.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯