Pilica, Śląskie

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pilica, Sî-lî-sî-â-sén)

Pilica, Śląskie he Pô-làn Sî-lî-sî-â-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 8.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,971 ngìn (2006-ngièn).

Pilica, Śląskie.
POL Pilica COA.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯