Khôi-khí chú sién-tân
Paraguay Khiung-fò-koet
República del Paraguay
Tetã Paraguái
Flag of Paraguay.svg
Coat of arms of Paraguay.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Paz y justicia
koet-kô: Paraguayos, República o Muerte
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationParaguay.svg
Paraguay ke só-chhai.
sú-tû Asunción
Chui-thai sàng-sṳ Asunción
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 406,752 km² sṳ-kie thi 59 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Sî-pân-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 6,158,000 ngìn , sṳ-kie thi 101 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 15 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 192 miàng
mìn-chhu̍k Paraguay-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .py
koet-chi thien-fa khî-ho +595

Paraguay he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá