Pí-tet-chhièn-sû 《彼得前書》(Hî-lia̍p-ngî: ΠΕΤΡΟΥ Α΄) he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng ke thi ngi-sṳ̍p-yit kién sû, he Yâ-sû sṳ̍p-ngi sṳ́-thù chûng ke Pí-tet (ngièn-miàng Sî-mùn) siá-pûn tông-sṳ̀ chhai Séu Â-se-â kí-ke kau-fi ke sin. Sṳ̀-kiên thai-yok he kûng-ngièn 60-ngièn.

Siá-chok poi-kínPhiên-siá

Yû-kûan chok-cháPhiên-siá

Chú-yeu nui-yùngPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá