Pâ-chûng-sṳ

Pâ-chûng-sṳ (巴中市), he Chûng-koet Si-chhôn-sén Hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, vi-yî Si-chhôn-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 12,325 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,980,000-ngìn.

Pâ-chûng-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯