Moskva-chû

Moskva-chû (Ngò-ngî: Моско́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Moskva-chû ke mien-chit he 45,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 7,095,120-ngìn, sú-fú Moskva. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 91.4%, Ukraina-ngìn cham 1.4%.

Moskva-chû Khì-chì
Moskva-chû Vûn-chông
Moskva-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯