Kaluga-chû

Kaluga-chû (Ngò-ngî: Калу́жская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Kaluga-chû ke mien-chit he 29,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,010,930-ngìn, sú-fú Kaluga. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 93.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.8%.

Kaluga-chû Khì-chì
Kaluga-chû Vûn-chông
Kaluga-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯