Mascouche he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1855-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 107.70 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 42,491-ngìn (2011-ngièn).

Mascouche.
Mascouche.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá