Lanaudière vi-yî Montréal tûng-pet, mien-chit 12,422.23 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 471,748 (2011-ngièn). Hâ-hot liuk-chak yen, yit-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi .

Lanaudière, Québec-sén.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Chú-yeu sàng-chṳ́n phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lanaudière siông-koân ke tóng-on.