Lanaudière

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lanaudière Hàng-chṳn khî)

Lanaudière vi-yî Montréal tûng-pet, mien-chit 12,422.23 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 471,748 (2011-ngièn). Hâ-hot liuk-chak yen, yit-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi .

Lanaudière, Québec-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Chú-yeu sàng-chṳ́n編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lanaudière siông-koân ke tóng-on.