Lanaudière vi-yî Montréal tûng-pet, mien-chit 12,422.23 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 471,748 (2011-ngièn). Hâ-hot liuk-chak yen, yit-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi .

Lanaudière, Québec-sén.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Chú-yeu sàng-chṳ́n

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lanaudière siông-koân ke tóng-on.