Marseille he Fap-koet thi-ngi thai sàng-sṳ lâu thi-sâm thai Tû-fî-khî. Chhai 1999-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà chûng, yû 1,516,340-miàng kî-mìn. Kì vi-yî Thi-chûng-hói yèn-ngan, ngièn su̍k-yî Provence-sén. Marseille he Fap-koet chui-thai ke sông-ngia̍p kóng-héu, ya-he Thi-chûng-hói chui-thai ke sông-ngia̍p kóng-héu. Marseille he Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî ke sú-fú, ya-he Bouches-du-Rhône-sén ke sú-fú.

Marseille .
Marseille Khì-chì
Marseille Vûn-chông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

 
Marseille .

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Marseille siông-koân ke tóng-on.