Khôi-khí chú sién-tân
Maldives
'
Flag of Maldives.svg [[File:|100px]]
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationMaldives.png
sú-tû Male
Chui-thai sàng-sṳ Male
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Divehi-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Maldive-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yit-yen-tsṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mv
koet-chi thien-fa khî-ho +960

Maldives he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá