Magas (Ngò-ngî: Мага́с) he Ngò-lò-sṳ̂ Ingushetia Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô nàm-phu 1,766 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 12.63 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 2,502-ngìn. 1995-ngièn kien-li̍p.

Magas.
Magas Khì-chì
Magas.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá