Mì-sân-sṳ

Mì-sân-sṳ (眉山市, Si-chhôn‎ fa: Mi2san1Koet-chi Yîm-phiêu[mi2155])he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén chûng-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 7,186 phìn-fông chhiên-mí, 2002-ngièn ngìn-khiéu 3,460,000-ngìn.

Mì-sân-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯