Lesotho Vòng-koet
'Muso oa Lesotho
Kingdom of Lesotho
Flag of Lesotho.svg
Coat of arms of Lesotho.png
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Fò-phìn, Yí-lìm, Fàn-yùng
koet-kô: Lesotho Fatse La Bontata Rona
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Lesotho AU Africa.svg
Lesotho ke só-chhai.
sú-tû Maseru
Chui-thai sàng-sṳ Maseru
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 30,355 km² sṳ-kie thi 140 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 1,795,000 ngìn , sṳ-kie thi 146 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 59 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 138 miàng
mìn-chhu̍k Lesotho-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-tsú-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ls
koet-chi thien-fa khî-ho +266

Lesotho he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit. 1966-ngièn sṳ̍p-ngie̍t si--ngit tshiùng Yîn-koet tsûng thu̍k-li̍p, sú-tû Maseru.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá