Lìm-ha Fì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Lìm-ha Fì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (臨夏回族自治州) tshai Chûng-koet Kâm-suk-sén ke chûng-phu, he Kâm-suk-sén hot-tsṳ ke yit-ke chhṳ-chhṳ-chû.

Ngìn-khiéu

phiên-siá