Chhṳ-chhṳ-chû (自治州) , hàng-chṳn khî-va̍k miàng-chhṳ̂n. chhai Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kin-nui, chhṳ-chhṳ-chû he mìn-chhu̍k chhṳ-chhṳ thi-fông. 2003-ngièn ma̍t-khì, Chûng-koet khiung-yû sâm-sṳ̍p ke chhṳ-chhṳ-chû.