Latvia Khiung-fò-koet
Latvijas Republika
Flag of Latvia.svg
Coat of arms of Latvia.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngiènTēvzemei un Brīvībai
koet-kô: Dievs, svētī Latviju!
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Latvia.svg
Latvia ke só-chhai.
sú-tû Riga
Chui-thai sàng-sṳ Riga
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 64589 km² sṳ-kie thi 124 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Latvia-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 2270700 ngìn , sṳ-kie thi 143 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 36 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 166 miàng
mìn-chhu̍k Latvia-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .lv
koet-chi thien-fa khî-ho +371

Latvia (Latvia-ngî: Latvija) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá