L'Ametlla del Vallès

L'Ametlla del Vallès he Sî-pân-ngà Barcelona-sén Catalonia chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 14.12 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 8,190-ngìn (2012-ngièn thúng-kie).

L'Ametlla del Vallès.
L'Ametlla del Vallès Khì-chì
L'Ametlla del Vallès Vûn-chông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯