Kurdi-ngî

Kurdi-ngî (كوردي, Kurdî) he Kurd-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, kì-têu chhi-kî chhai Iran (Pô-sṳ̂), Iraq, Si-li-âThú-ngí-khì tén thi (chhâm-khon Kurdistan).

Kurdi-ngî.

Kurdi-ngî he Iraq thi-ngi ke kôn-fông ngî-ngièn; chhai Si-li-â pûn kim-chṳ́ sṳ́-yung. Chhai 2002-ngièn 8-ngie̍t chhièn, Thú-ngí-khì tui sṳ́-yung Kurdi-ngî sṳ̂ kâ han-chṳ, kim-chṳ́ sṳ́-yung Kurdi-ngî chok-vì kau-yuk fò kóng-pô.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kurdi-ngî Wikipedia