Si-li-â Â-lâ-pak Khiung-fò-koet
الجمهورية العربية السورية
Flag of the United Arab Republic (1958–1971).svg
Coat of arms of Syria.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Kulluna lil-watan lil 'ula lil-'alam
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Syria in its region (claimed).svg
Si-li-â ke só-chhai.
sú-tû Damascus
Chui-thai sàng-sṳ Damascus
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 185,180 km² sṳ-kie thi 86 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 19,043,000 ngìn , sṳ-kie thi 55 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 103 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 96 miàng
mìn-chhu̍k Si-li-â-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Khiung-fò tsṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .sy
koet-chi thien-fa khî-ho +963

Si-li-â (敘利亞) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá