George 5-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khiâu-chhṳ Ńg-sṳ)

George 5-sṳ (Yîn-ngî: George V, 1865-ngièn  6-ngie̍t 3-ngit  – 1936-ngièn  1-ngie̍t 20-ngit ), chhiòn-miàng George Frederick Ernest Albert, Edward 7-sṳ lâu Alexandra fòng-heu ke chhṳ chṳ́. Yîn-koet koet-vòng lâu Yin-thu Fòng-ti, Windsor Vòng-chêu ke khôi-chhóng-chá. Tet-koet Fòng-ti Wilhelm 2-sṳ ke péu thi. Hien-sṳ̀ chhai-vi ke Yîn Ńg-vòng Elizabeth 2-sṳ ke Â-kûng.

George 5-sṳ.

Sâng-phìn編輯

Kâ-thìn編輯

Chú-siên編輯

Siông-kôan chok-phín編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯