Kau-fòng Stephanus 9-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kau-fòng Stephanus 10-sṳ)

Kau-fòng Stephanus 9-sṳ (1020-ngièn  – 1058-ngièn 3-ngie̍t 29-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1057-ngièn chṳ 1058-ngièn chhai-ngim.