Kau-fòng Lucius 3-sṳ

Kau-fòng Lucius 3-sṳ (1097-ngièn  – 1185-ngièn 11-ngie̍t 25-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1181-ngièn chṳ 1185-ngièn chhai-ngim.