Kau-fòng Gregorius 1-sṳ

Kau-fòng Gregorius 1-sṳ (?  – 604-ngièn 3-ngie̍t 12-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 590-ngièn chṳ 604-ngièn chhai-ngim.