Kau-fòng Clemens 10-sṳ

Kau-fòng Clemens 10-sṳ (1590-ngièn 7-ngie̍t 13-ngit – 1676-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1670-ngièn chṳ 1676-ngièn chhai-ngim.