Kashubia-ngî

Kashubia-ngî (Kaszëbsczi jãzëk) he Sî Slav Ngî-kî chṳ̂-yit, sṳ́-yung fam-vì hâm-koi Gdańsk nàm-phu lâu sî-phu ke yok 15 van ngìn-khiéu, than yî kì vì ngit-sòng ngî-ngièn ke chṳ́-yû yok 5 van ngìn-khiéu. Kashubia-ngî pûn Êu-chû Phîn-ngùi Ngî-ngièn Po-ko (Endangered Languages of Europe Report) phìn vì Seriously Endangered (ngiàm-chhùng su-to vî-hia̍p) ke ngî-ngièn.

Kashubia-ngî fûn-phu.
Powiat Pucczi 2 ubt.jpeg

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kashubia-ngî Wikipedia