Kashubia-ngî (Kaszëbsczi jãzëk) he Sî Slav Ngî-kî chṳ̂-yit, sṳ́-yung fam-vì hâm-koi Gdańsk nàm-phu lâu sî-phu ke yok 15 van ngìn-khiéu, than yî kì vì ngit-sòng ngî-ngièn ke chṳ́-yû yok 5 van ngìn-khiéu. Kashubia-ngî pûn Êu-chû Phîn-ngùi Ngî-ngièn Po-ko (Endangered Languages of Europe Report) phìn vì Seriously Endangered (ngiàm-chhùng su-to vî-hia̍p) ke ngî-ngièn.

Kashubia-ngî fûn-phu.
Powiat Pucczi 2 ubt.jpeg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kashubia-ngî Wikipedia