Kông-mùn-sṳ

Kông-mùn-sṳ (江門市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén chûng-nàm-phu ke yit-ke Thi-kip-sṳ, thi-chhú Chû-kông Sâm-kok-chû sî-phu. Kông-mùn-sṳ mien-chit 9541 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 412.64 van-ngìn.

Location of Jiangmen within Guangdong (China).png
Kú-têu Vûn-chhièn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯