Kâ-nâ-thai Chhṳ-yù-tóng

Kâ-nâ-thai Chhṳ-yù-tóng (Yîn-ngî: Liberal Party of Canada; Fap-ngî: Parti libéral du Canada) he Kâ-nâ-thai li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke chṳn-tóng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯