John Galsworthy

John Galsworthy (Hon-ngî yîm-yi̍t: 約翰·高爾斯華綏, 14 Pat-ngie̍t 1867[1][2] —31 Yit-ngie̍t 1933[1][2]) he Yîn-koet,[3] Thai Put-lie̍t-tiên lâu Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet ke Vùn-ho̍k-kâ, Nok-pi-ngì Vùn-ho̍k Chióng ke tet-chióng ngìn.

John Galsworthy
John Galsworthy 2.jpg
Chhut-se-ngit 1867-ngièn 8-ngie̍t 14-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 泰晤士河畔金斯頓 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1933-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit Edit this on Wikidata (65-se)
Ko-sṳ̂n-thi Lùn-tûn Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn 腦癌 Edit this on Wikidata
Koet-sit Yîn-koet, Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 哈羅公學, 牛津大學新學院 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 劇作家, 作家, 小說家, 編劇 Edit this on Wikidata
chok-phín The Forsyte Saga, Saint's Progress, The Silver Box, Strife, Justice Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Ada Galsworthy Edit this on Wikidata

Sâng-phìn(生平)編輯

Tet-chióng lâu Yùng-yî(得獎摎榮譽)編輯

Chhâm-khon(參看)編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau(參考資料)編輯

Ngoi-phu lièn-kiet(外部連結)編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng John Galsworthy siông-koân ke tóng-on.