Johannes Diderik van der Waals

Johannes Diderik van der Waals (Hon-ngî yîm-yi̍t: 約翰尼斯·迪德里克·凡得瓦, 1837-ngièn 11-ngie̍t 23-ngit – 1923-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit) he Hò-làn ke Vu̍t-lî ho̍k-kâ, Nok-pi-ngì Vu̍t-lî-ho̍k Chióng ke tet-chióng ngìn.

Johannes Diderik van der Waals
Van der Waals.jpg
Chhut-se-ngit 1837-ngièn 11-ngie̍t 23-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 萊頓 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1923-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit Edit this on Wikidata (85-se)
Ko-sṳ̂n-thi Amsterdam Edit this on Wikidata
Koet-sit Hò-làn Vòng-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hò-làn-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Hò-làn-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 萊頓大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, Fa-ho̍k-kâ, Kau-su, 數學家, 理論物理學家, 大學教員, 研究者 Edit this on Wikidata
ku-chú 阿姆斯特丹大學 Edit this on Wikidata
chok-phín 范德華半徑, 范德華方程 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Anna Magdalena Smit Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Jacqueline E. van der Waals, Johannes Diderik van der Waals jr. Edit this on Wikidata

Sâng-phìn編輯

Kì yî 1837-ngièn 11-ngie̍t 23-ngit yî Leiden(萊頓) chhut-se, 1923-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit yî Amsterdam(阿姆斯特丹) ko-sṳ̂n.

Tet-chióng lâu Yùng-yî編輯

Chhâm-khon編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Johannes Diderik van der Waals siông-koân ke tóng-on.