James Rainwater (1917-ngièn 12-ngie̍t 9-ngit – 1986-ngièn 5-ngie̍t 31-ngit) he Mî-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1975-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.

James Rainwater
Mû-ngî-miàng Leo James Rainwater
Chhut-se-ngit 1917-ngièn 12-ngie̍t 9-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 卡素 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1986-ngièn 5-ngie̍t 31-ngit Edit this on Wikidata (68-se)
Ko-sṳ̂n-thi New York Sṳ Edit this on Wikidata
Koet-sit Mî-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu California Lî-kûng Ho̍k-yen, 哥倫比亞大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, 核子科學家, 大學教師 Edit this on Wikidata
ku-chú 哥倫比亞大學 Edit this on Wikidata