Isfahan-sén

Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان اصفهان, Ostāne Esfahan ) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 107,029 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 4,879,312 (2012-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Yî-sṳ̂-fap-hàn.

Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén.
Yî-sṳ̂-fap-hàn-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Isfahan-sén siông-koân ke tóng-on.