Ilocano-ngî

Ilokano

Koet-kâ: Fî-li̍t-pîn
Thi-khî: Luzon khi̍p pet-phu
Sṳ́-yung ngìn-su: 7,700,000
Phài-miàng: 82 [1]
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k
Ilocano-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 ilo
ISO 639-3 ilo


Ilocano-ngî (Ti Pagsasao nga Iloko) he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ilocano-ngî Wikipedia