Yî-là-mê-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان ایلام‎‎, Ostān Īlām; Khù-ngì-tet-ngî: ‎Provinsa Îlam‎) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 19,086 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 557,599 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Yî-là-mê.

Yî-là-mê-sén.
Yî-là-mê-sén.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ilam-sén siông-koân ke tóng-on.