Houston.

Houston (Yîn-ngî: Houston) he Mî-koet Texas ke thi-yit thai-sàng, chhiòn Mî-koet thi-si thai-sàng, Me̍t-sî-kô-vân yèn-ngan chui-thai ke kîn-chi chûng-sîm. Mien-chit tha̍t-tó 1,440 phìn-fông kûng-lî. Houston yî sa̍k-yù, hòng-khúng kûng-ngia̍p lâu yun-hò vùn-miàng sṳ-kie. Houston-kóng he sṳ-kie thi-liuk thai kóng-héu.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Thi-hìn編輯

Hì-hèu編輯

kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chṳn-fú lâu Ngi-fi編輯

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t編輯

Chhòn-mòi編輯

Lî-hàng編輯

Kûng-yèn編輯

Mî-sṳ̍t編輯

Thí-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Kî-chhòng編輯

Kau-yuk編輯

Siông-kôan Lièn-kiet編輯

Yû-hó Sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯