Hildburghausen-khî he Tet-koet Thuringia liân-pang-chû nám-phu ke yit-chak yen, vi-yî Tet-koet chûng-phu. Chúng mien-chit 937 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 64,673-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Verwaltungsgemeinschaft (kón-lî sa-khî) - chhṳ-yù sàng-chṳ́n lâu chhṳ̍t-hot-sṳ
 1. Eisfeld
 2. Hildburghausen
 3. Römhild
 4. Schleusingen
 5. Themar
 1. Auengrund
 2. Brünn
 3. Masserberg
 4. Nahetal-Waldau
 5. Sachsenbrunn
 6. Sankt Kilian
 7. Schleusegrund
 8. Veilsdorf
Verwaltungsgemeinschaften (kón-lî sa-khî)

1. Feldstein
[sú-fú: Themar]

 1. Ahlstädt
 2. Beinerstadt
 3. Bischofrod
 4. Dingsleben
 5. Ehrenberg
 6. Eichenberg
 7. Grimmelshausen
 8. Grub
 9. Henfstädt
 10. Kloster Veßra
 11. Lengfeld
 12. Marisfeld
 13. Oberstadt
 14. Reurieth
 15. Sankt Bernhard
 16. Schmeheim

2. Heldburger Unterland

 1. Bad Colberg-Heldburg1, 2
 2. Gompertshausen
 3. Hellingen
 4. Schlechtsart
 5. Schweickershausen
 6. Straufhain
 7. Ummerstadt2
 8. Westhausen
1seat of the Verwaltungsgemeinschaft;2town

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hildburghausen-khî siông-koân ke tóng-on.