Hiû Miàng-chong (邱名璋, Chiu Ming-chang, 1974-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit –  ) he Chûng-fà Mìn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Thòi-vân Phìn-tûng-yen Hak-kâ-ngìn.

Hiû Miàng-chong
邱名璋
Chiu Ming-chang
Thi 16-17 kài Phìn-tûng-yen Ngi-fi ngi-yèn
Ngim-khì
2006-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit – 2014-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit
Constituency Thi-yit Sién-khî (Phìn-tûng-sṳ)
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1974-02-25) 1974-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit (50-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân Phìn-tûng-yen
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Ho̍k-li̍t
Kîn-li̍t