Heu-liùng-tsṳ́n he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke tsṳ́n, tshai Mèu-li̍t-yen sî-phu, sî-lìn Thòi-vân Hói-hia̍p, pet kak chûng-kóng-hâi lâu Tsuk-nàm-tsṳ́n vì kie-sien, tûng tsiap Cho-khièu-hiông, nàm-lìn Mèu-li̍t-sṳ, Sî-fù-hiông.

Heu-liùng-tsṳ́n

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Tsṳn-tshṳPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá